Menu

user_mobilelogo

Vi har mange års erfaring med at føre tilsyn med fjernvarmeudbygningsprojekter. I tæt samarbejde med fjernvarmeværkerne sørger vi for, at alle arbejder i forbindelse med et udbygningsprojekt udføres i overensstemmelse værkernes interesser. I vores arbejde fokuserer vi på, at de tekniske arbejder udføres efter forskrifterne på fjernvarmeområdet, mens vi lægger et stort fokus på at levere en professionel kundeservice til slutbrugerne.

 

 Billede fjernvarmeudbygning services1

 

Jesper fjernvarmeudbygning dansk version