Menu

user_mobilelogo

EBO Consult er stiftet i 1931. Virksomheden startede som et ingeniørforetagende med rådgivningsarbejder indenfor boligbyggeriet med fokus på byggeriet og varmeinstallationerne.

Primo 1990’erne ændrede virksomheden fokus og målrettede sin indsats mod energiområdet.

I dag arbejder vi med

  • fjernvarme i alle aspekter (også baseret på vedvarende energi som solvarme og bioforgasning),
  • energibesparelser og rådgivning i forbindelse hermed,
  • vindenergi, dvs. organisering af større vindenergiprojekter som f.eks. Paludans Flak syd for Samsø og Hvidovre Vindmøllelaug I/S, samt
  • solenergi, dvs. etablering og organisering af solcelleanlæg som f.eks. anlæggene for Københavns Solcellelaug I/S.

Fjernvarmeområdet er hovedområdet, og vi har fjernvarmeselskaber i total- og deladministration, dvs. at vi varetager alle eller nogle administrative og teknisk-administrative funktioner for fjernvarmeselskaberne.

 

EBO Consult A/S - fyldt med energi

 

Billede6 

 

 

 

 

Hvem er EBO Consult?: 

 

På kontoret:

Samlet billede v2

 

I driften:

Samlet billede v2 drift