Menu

user_mobilelogo

Sund fornuft i fjernvarmen

EBO Consult arbejder for en konkurrencedygtig og effektiv fjernvarme.

Vi kan klare alle administrative- og driftmæssigeopgaver for fjernvarmeselskaber. 

 

Læs mere om vores services »

EBO Consult er stiftet i 1931. Virksomheden startede som et ingeniørforetagende med rådgivningsarbejder indenfor boligbyggeriet med fokus på byggeriet og varmeinstallationerne.

Primo 1990’erne ændrede virksomheden fokus og målrettede sin indsats mod energiområdet.

I dag arbejder vi med

  • fjernvarme i alle aspekter (også baseret på vedvarende energi som solvarme og bioforgasning),
  • energibesparelser og rådgivning i forbindelse hermed,
  • vindenergi, dvs. organisering af større vindenergiprojekter som f.eks. Paludans Flak syd for Samsø og Hvidovre Vindmøllelaug I/S, samt
  • solenergi, dvs. etablering og organisering af solcelleanlæg som f.eks. anlæggene for Københavns Solcellelaug I/S.

Fjernvarmeområdet er hovedområdet, og vi har fjernvarmeselskaber i total- og deladministration, dvs. at vi varetager alle eller nogle administrative og teknisk-administrative funktioner for fjernvarmeselskaberne.

På energiområdet har vi været med til at få Solpris 2005 for etableringen af Københavns Solcellelaug I/S, ligesom indsatsen er nomineret til en særpris i forbindelse med EU's Sustainable Week 2007.

Selskabet har også modtaget priser for sin miljøindsats, f.eks. Danmarks største miljøpris, stiftet af DADES-fonden, samt den europæiske ARCA-pris, tildelt på baggrund af anbefalinger fra tekniske forskningsinstitutioner i EU.

I 2009 er et af de solenergi-projekter, selskabet har koordineret, nomineret som et af EU's 5 bedste demonstrationsprojekter indenfor energiområdet. I tilknytning hertil bliver projektet i 2010 nomineret til Hvidovre Kommunes miljøpris.

I 2011 har selskabet modtaget ForskEL-prisen 2011 sammen med Biosynergi Proces ApS for bioforgasningsprojektet. Se meddelelse her: ForskEL-pris 2011.pdf 

I 2012 er boligafdelingen Store Hus og EBO Consult nomineret til Hvidovre Kommunes miljøpris. Nomineringen henviser til den måde, som projektet skaber opmærksomhed på via et display på facaden af Store Hus. Displayet viser varme- og elproduktionen fra solanlæggene samt reduktionen af CO2. Displayet vender ud mod en S-togstation og følges dagligt af passagerer i S-togene.

 

Billede6 

 

 

Hvem er EBO Consult?: 

  

Erik_-_dansk.JPG

 Bjarke_-_dansk.JPG

Brian_-_dansk.JPG

Henning_-_dansk.JPG

Jesper_-_dansk.JPG

Lars_-_dansk.JPG

Marianne_-_dansk.JPG

Mikal_-_dansk.JPG

Rie_-_dansk.JPG

Rob_-_engelsk_og_dansk.JPG

Stephan_-_dansk.JPG

Torsten_-_dansk.JPG

 

 

I bestyrelsen: 

  • ingeniør, HD, Rasmus Bohr, der er formand, og som har stort kendskab til energisektoren,
  • Ph.d., økonom Philip Wegloop, der er bestyrelsesmedlem, og som arbejder med økonomi, marketing og organisationsledelse, samt
  • direktør, cand.jur. Erik Christiansen, der er bestyrelsesmedlem, og som er daglig leder af EBO Consult A/S. Erik Christiansen har en række tillidsposter i en række erhvervsselskaber, herunder formand for Middelgrundens Vindmøllelaug I/S og  European Green Cities - www.greencities.eu, næstformand for Hvidovre Vindmøllelaug I/S, bestyrelsesmedlem i Københavns Solcellelaug I/S og Hillerød Bioforgasning P/S.

 

EBO Consult - Energiprojekter

Sidste Nyt