Menu

user_mobilelogo

Sund fornuft i fjernvarmen

EBO Consult arbejder for en konkurrencedygtig og effektiv fjernvarme.

Vi kan klare alle administrative- og driftmæssigeopgaver for fjernvarmeselskaber. 

 

Læs mere om vores services »

Et administrationsselskab for fjernvarmen

EBO Consult er et uafhængigt administrationsselskab, der kan varetage alle opgaver indenfor fjernvarmesektoren. Vi administrerer i dag flere forbrugerejede fjernvarmeselskaber, hvor vi varetager total- og delopgaver indenfor sekretariatsfunktionen, økonomi, drift, kundeservice, energibesparelser samt udbygning af fjernvarme.

  • Vores fokus er at sikre billige, bæredygtige og professionelle løsninger indenfor administration og drift af fjernvarme, samtidig med at opnå en høj forsyningssikkerhed og kundetilfredshed til fordel for fjernvarmeselskabet.
  • Vores nøgleord i vores arbejde er personlig rådgivning. Det betyder, at vi ønsker at indgå i et tæt samarbejde, der er karakteriseret af en positiv og inspirerende dialog i hverdagen, hvor EBO Consult agerer som rådgiver og fjernvarmeselskabet som beslutningstageren.

 

Vores værdier:

 

samlet vrdier med kort tekst

 

 

Vi er associeret medlem i den europæiske sammenslutning af vedvarende energi fællesskaber, REScoop.eu:

 

 REScoopeu_logo_003.png

 

 

Og vi støtter Læger uden Grænser:

 

 

feltpartner pro online logo 20 003 002 

 

 

Læs mere om EBO Consult

EBO Consult - Energiprojekter

Sidste Nyt