Menu

user_mobilelogo

Drives fjernvarmeværket efter varmeforsyningsloven?

Vi kan dokumentere en høj faglig kompetence på de administrative og tekniske områder med fokus på de regler, der regulerer varmeforsyning. Kompetencen er opnået gennem samarbejde med fjernvarmeværkerne, leverandørerne og aktørerne i de netværk, hvor vi deltager, men derudover spiller uddannelse af administrative medarbejdere og driftsmedarbejdere en væsentlig rolle for os som en aktiv og kompetent medspiller.

Vi deltager i nyskabende og omfattende energiprojekter, der er med til at give selskabet et image som et fagligt kompetent selskab.

Som eksempel på sådanne energiprojekter kan nævnes vor koordinering af et stort EU-projekt med deltagelse af 13 selskaber fra 7 forskellige lande. Målet for projektet var at dokumentere en bedre energianvendelse i landene med bl.a. fornyelse af tekniske varmeinstallationer. Projektet løb i perioden 1993-2001 og havde en samlet ramme på ca. ¾ milliard kroner. Det har givet os et uvurderligt europæisk netværk af kompetente selskaber og enkeltpersoner, som vi kan trække på.

Vi kan også tilbyde ”legal audit”, dvs. en gennemgang af fjernvarmeværkets juridiske område som f.eks. vedtægter, leveranceaftaler og aftaler med leverandører til værket. Et ”legal audit” sluttes af med et notat om resultaterne af den juridiske gennemgang af værket og med anbefalinger til eventuelle ændringer.

Endelig sætter vi efter aftale nye aktiviteter i værk, som kan være med til at forbedre fjernvarmeværkets image og drift, som. f.eks. anvendelse af vedvarende energikilder i varmeforsyningen. Vi er ikke kun teknikere, men også koordinatorer og organisatorer i sådanne projekter.