Menu

user_mobilelogo

Teknikken skal fungere optimalt, og eventuelle reparationer skal håndteres med færrest mulige driftsforstyrrelser. Det kræver driftsstyring med udgangspunkt i den bedste IT-teknologi på markedet.

Vor tekniske indsats er koordineret med fjernvarmeselskabets egen kapacitet på den tekniske side.

Vi kan tilbyde følgende:

 • kompetent tilsyn med vedligeholdelsen af installationer
 • overordnet ledelse og kontrol med arbejder på værket
 • forslag til ændringer og/eller forbedringer i driften
 • regningskontrol og budgetstyring på vedligeholdelses- og anlægsarbejder
 • kompetent varmeteknisk tilsyn med anlæggene
 • godkendelse af nytilslutninger samt driftsinstruktion
 • energirådgivning overfor aftagere af fjernvarme
 • medvirken ved planlægning og gennemførelse af udvidelse af anlæg
 • aflæsning og kontrol med fjernvarmemålere (evt. ved fjernaflæsning)
 • beregning af forbrug ved målerdefekter med varetagelse af eventuelle klagesager overfor myndigheder
 • vagtordning
 • CTS-overvågning

Vi aftaler den tekniske servicepakke, der passer værket bedst.