Menu

user_mobilelogo

Ethvert fjernvarmeværk skal have styr på økonomien. ”Hvile-i-sig-selv”-princppet er mere end blot økonomisk opfølgning. Det handler om at drive værket for så få penge som muligt. Vi har mange års erfaringer indenfor fjernvarmeområdet og sætter økonomisk fokus på følgende:

  • effektiv økonomisk administration med basis i dff-edb’s standardprogram, der er kendt af de fleste fjernvarmeværker, og som indeholder debitor- og kreditorbogholderi
  • sikker budgetlægning og budgetkontrol
  • anmeldelse af og opfølgning på priser til Energitilsynet
  • udarbejdelse af årsrapporter til revisionsgennemgang
  • momsafregning
  • udarbejdelse af leveringsaftaler med aftagere af fjernvarme
  • bedst mulig placering af selskabets likvide midler
  • energiprisovervågning eventuelt kombineret med benchmarking med andre tilsvarende fjernvarmeselskaber

Vi har som standard indgået gode aftaler med bankerne om forrentning af selskabernes midler.

Vi har også et tæt samarbejde med revisorer, der indestår for EBO Consult’s økonomiske administration.

Der er selvfølgelig udarbejdet udførlig regnskabsinstruks for den økonomiske administration.