Menu

user_mobilelogo

Vi kan give fjernvarmeselskaberne mere, end de er vant til.

Vi er gode til at gennemføre aktiviteter, der selvfølgelig har sammenhæng med fjernvarmedriften, men som alligevel giver bestyrelser, ansatte og kunderne ”AHA”-oplevelser.

Aktiviteterne har altid økonomisk gennemsigtighed, så alle har et klart indtryk af aktiviteternes samlede økonomi og kan konstatere synlige resultater. Eksempler på disse aktiviteter kan downloades under Downloads og sammenfattes her:

  • Landsprojektet om energibesparelser for daginstitutioner. Her kan hentes informationer om projektets forløb og resultater
  • Energisparekonkurrence
  • Interaktiv hjemmeside, hvor bestyrelser og ansatte har deres eget internetbaserede arkiv og har muligheder for at chatte
  • Fjernvarmeselskabets solvarme midt i byen ("Solhus")
  • Bioforgasning integreret i fjernvarmeforsyningen. Se www.bioforgasning.dk
  • Artikler om varmeforsyningslov m.m.

For alle aktiviteter gælder, at kunderne har haft fornemmelsen af, at aktiviteterne har givet gode resultater for pengene.