Menu

user_mobilelogo

Personlig rådgivning overfor bestyrelse, ansatte og kunderne i alle administrative sammenhænge er nøgleordet for os. Et fjernvarmeselskabs image i omverdenen er et spejlbillede af dialogen mellem alle parter. Vi lægger vægt på en positiv og inspirerende dialog i hverdagen, hvor EDB-anvendelsen sikrer et hurtigt overblik i alle administrative forhold.

Kunderne skal opleve en brugervenlig administration.

Vi kan tilbyde:

  • varetagelse af alle forbrugerkontakter om fjernvarme som f.eks. opkrævning, afregning og opfølgning af fjernvarmeafgifter
  • professionelt sekretariatsarbejde for fjernvarmeværkets bestyrelse
  • deltagelse i og eventuel ledelse af generalforsamlinger
  • generel og specifik juridisk rådgivning i forbindelse med værkets drift (legal audit)
  • statusrapporter over igangværende og fremtidige arbejder
  • energirapportering med f.eks. håndtering af CO2-kvoter
  • kontakt til værkets samarbejdsparter, f.eks. andre værker, kommuner og ministerier.

Vi indgår aftaler om administrative ydelser for det enkelte fjernvarmeværk. Alle ydelser prissættes på en entydig og overskuelig måde overfor kunden.